Missing modules on offcanvas position. This position allows publishing modules in the mobile navigation, i.e. the off-canvas, modal or dropdown menu.

PLACÓWKI POMOCOWE

PLACÓWKI POMOCOWE

Pomoc Osobom Niewidomym
Częstochowa

Polski Związek Niewidomych - Aleja Pokoju 13

Ośrodek Wychowawczo - Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych - aleja Wolności 20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie -Jasnogórska 75

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Legionów 50

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie - Józefa Sułkowskiego 9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Widzialni. Fundacja - Aleja Najświętszej Maryi Panny 34/lok. 8
Częstochowa

 

Pomoc Psobom Głuchym
Częstochowa

Polski Związek Głuchych. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu - Aleja niepodległości 20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie - Jasnogórska 75

Częstochowskie Stowarzyszenie Głuchych- Janusza Korczaka 4, 42-217 Częstochowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

 

Pomoc Osobom Niewidomym i Głuchym
Lubliniec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu; Jana III Sobieskiego 9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu; Oświęcimska 30

Niewidomi
Koło polskiego związku niewidomych w Lublińcu ; Ignacego Paderewskiego 7

Urząd Miasta Lubliniec; ks. płk J. Szymały 3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki; Stalmacha 90, Lubliniec

  • Odsłony: 95