Missing modules on offcanvas position. This position allows publishing modules in the mobile navigation, i.e. the off-canvas, modal or dropdown menu.

Kampania społeczna "Głucha Moc - Animacja, Integracja"

 
 
Zadanie publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań
w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wsparcie dla osób z dysfunkcją słuchu”.
 
termin realizacji: 31.05.2021-30.09.2021
 
Kampania społeczna "Głucha Moc - Animacja, Integracja"
 
W programie:
 
1. Zorganizowanie Wideokonferencji pod hasłem "Głucha Moc - Animacja, Integracja"
2. Kampania społeczna, informacyjna na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji
3. Materiały edukacyjne "Szkoła bez Uprzedzeń"
4. "Pogotowie rodzicielskie - STOP DYSKRYMINACJI"
5. Portal internetowy z materiałami
 
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
  • Odsłony: 140

PLACÓWKI POMOCOWE

PLACÓWKI POMOCOWE

Pomoc Osobom Niewidomym
Częstochowa

Polski Związek Niewidomych - Aleja Pokoju 13

Ośrodek Wychowawczo - Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych - aleja Wolności 20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie -Jasnogórska 75

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - Legionów 50

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie - Józefa Sułkowskiego 9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Widzialni. Fundacja - Aleja Najświętszej Maryi Panny 34/lok. 8
Częstochowa

 

Pomoc Psobom Głuchym
Częstochowa

Polski Związek Głuchych. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu - Aleja niepodległości 20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie - Jasnogórska 75

Częstochowskie Stowarzyszenie Głuchych- Janusza Korczaka 4, 42-217 Częstochowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

 

Pomoc Osobom Niewidomym i Głuchym
Lubliniec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu; Jana III Sobieskiego 9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu; Oświęcimska 30

Niewidomi
Koło polskiego związku niewidomych w Lublińcu ; Ignacego Paderewskiego 7

Urząd Miasta Lubliniec; ks. płk J. Szymały 3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki; Stalmacha 90, Lubliniec

  • Odsłony: 100